] Vietne | Lipke.lv

Vietne

20. gadsimta pirmā puse Latvijā bija lielu pārmaiņu laiks. Revolūcija, kari un citi pārkārtojumi izmainīja visas Eiropas ģeopolitisko dalījumu. Pārmaiņu un nemieru laikos vienmēr rodamas atsevišķas cilvēku grupas, kurām jāslēpjas, lai izvairītos no vajāšanas un fiziskas iznīcināšanas. Viņiem atrast patvērumu un izdzīvot palīdzēja drosmīgi līdzcilvēki. Laikam ejot, daudzu glābēju un izglābto vārdi pagaisuši no cilvēku atmiņām.

Izveidotās datubāzes mērķis ir apkopot cilvēku atmiņu stāstus un vēstures avotos pieejamās ziņas par glābējiem visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no viņu tautības vai reliģiskās piederības.

Datubāzes sagatavošana norisinās vairākos posmos. Noslēdzot pirmo kārtu, apmeklētājiem būs pieejam dati par cilvēkiem, kas palīdzēja slēpties un izdzīvot ebrejiem II Pasaules kara laikā. Datu bāze veidošana norisinās sadarbībā ar dr. hist. Marģeru Vestermani.